توضیحات

کتاب Basic Survival را میتوان یک کتاب منحصر بفرد برای افرادی که عازم سفر کوتاهی به یک کشور انگلیسی زبان هستند وبه اندکی دانش زبانی نیاز دارند نامید تا بتوانند سوالات ساده ای راکه ممکن است به آنها نیاز پیدا کنند را بپرسند.