توضیحات

این کتاب  همراه با  6 عدد CD  یکی از قدیمیترین متدهای تقویت مکالمه و شنیداری میباشد که از طریق نمونه مکالمات روزمره پرکاربرد سطح مکالمه زبان آموزان را ارتقا میدهد.