توضیحات

مجموعه Mosaic 4th EDITION یک مجموعه 5 سطحی برای مهارت های چهار گانه زبان انگلیسی است. ویرایش جدید این مجموعه که برای زبان آموزان سطوح ابتدایی تا پیشرفته طراحی شده است فعالیت های تعاملی و ارتباطی را با هم ترکیب کرده و در عین حال بر روی تقویت مهارت های مختلف زبان آموزان تمرکز می کند.