توضیحات

کتاب پیش روی شما  با هدف تقویت و ارتقای مهارت‌ شنیداری  برای زبان‌آموزان و داوطلبان آزمون‌ های  آیلتس تدوین شده است  که امید واریم مورد استفاده قرار گیرد .