توضیحات

این کتاب  بعنوان اصلی‌ترین کتاب مقدماتی در باب مطالعه و بررسی زبان است که به زبانی  ساده  و قابل فهم  برای دانشجویان  مقطع کارشناسی در همه شاخه های زبان انگلیسی تدریس می شود.