توضیحات

Top Notch 1A 3rd Edition

کتاب Top Notch 1A 3rd Edition اولین کتابی است که به طور جدی این سری را آغاز می‌کند، به طوری که می‌توان گفت نسخه‌ی Fundamental  این کتاب مقدمه‌ای برای شروع این مجموعه و آماده کردن ذهن دانش‌آموز است. سطح کتاب Top Notch 1A 3rd Edition بین A1 و  A2 می‌باشد.

مجموعه Top Notch به دو صورت آغاز می‌شود: نسخه Fundamental  مناسب دانش‌آموزانی است که پایه ضعیفی دارند یا سطح آشنایی آنها با زبان انگلیسی پایین است و پس از اینکه  Fundamental را به پایان رساندند، می‌‎توانند فراگیری  Top Notch 1A را آغاز کنند. در حالی که کتاب Top Notch 1A 3rd Edition گزینه خوبی برای نوجوانانی‌ست که دوره‌های قبل از این مجموعه را به طور کامل گذرانده باشند.