توضیحات

کتابی که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرارگرفته، مشتمل بر 9 فصل می باشد که شامل قوانین و مقرراتی است در رابطه با فرایند صدور پروانه ساختمان و مطالب آن از منابع ارزشمند مختلفی استخراج و جمع آوری گردیده است.

در فصول مختلف این کتاب بصورت موضوعی از آئین نامه ها و دستورالعمل ها و آخرین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بهره گیری شده و لذا می تواند بعنوان یک ابزار کاربردی و منبع قابل استناد مورد استفاده مدیران شهرسازی و سازندگان ساختمان و سایر مراجع ذیربط قرارگیرد.

مورد استفاده کارشناسان شهرداری ها