توضیحات

مجموعه کتابهای  امریکن انگلیش فایل ، امروزه از جمله دوره‌های محبوب زبان‌آموزان علاقمند به یادگیری لهجه آمریکائی  در سراسر دنیاست. این مجموعه در ادامه‌ی پکیج کودکان American Family And Friends  این‌‎بار برای زبان‌آموزان رده‌های سنی نوجوانان تا بزرگسالان توسط انتشارات دانشگاه Oxford تهیه شده است. مولفان این مجموعه با تمرکز بر متدLexical Teaching و آموزش Taskمحور، به چهارچوب مناسبی برای تدریس کارآمد زبان دست یافته اند